U tom slučaju se primjenjuju otkazni uvjeti iz Općih uvjeta.