Za izradu rezervacije potrebni su sljedeći podaci: ime i prezime putnika (identično kako je napisano u putnim dokumentima), adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail, datum rođenja, OIB, termin putovanja, te koje dodatne usluge želite (ukoliko ste se za njih odlučili). Ako se dobili rezervacijsku lozinku i nju je potrebno reći prilikom rezervacije.