POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

I. Izjava o zaštiti osobnih podataka i pravila obrade

NIKAL d.o.o. svjesna je važnosti vaše privatnosti i vaših osobnih podataka, stoga u provedbi naših aktivnosti i web aktivnosti poštujemo vašu privatnost i osobne podatke. Stoga je naša politika zaštite podataka u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.), u daljnjem tekstu GDPR.

Radi učinkovite zaštite vaših podataka od slučajnih ili namjernih manipulacija, gubitka podataka i njihovog uništenja, koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere koje nadograđujemo sukladno tehnološkom razvoju i zakonskim promjenama. Navedene mjere također koristimo kako bismo spriječili pristup vašim podacima neovlaštenim trećim osobama.

Ovim objašnjenjima i pravilima upoznajemo vas s načinima, vrstama, opsegom i svrhama obrade osobnih podataka u NIKAL d.o.o. i odakle dobivamo osobne podatke, kako ih štitimo, kome ih prosljeđujemo i kako ostvarujemo vaša prava iz područja zaštite osobnih podataka. Pravila vrijede za sve usluge, osim za one za koje NIKAL d.o.o. donese i objavi posebna pravila obrade osobnih podataka.

 

II. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka pojedinaca je NIKAL d.o.o., Nadinska ulica 11, 10000 Zagreb, koji obrađuje podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

 

III. O osobnim podacima i kako ih prikupljamo

Osobni podaci su informacije koje se mogu koristiti za utvrđivanje vašeg identiteta, a to su vaše ime i prezime, adresa, poštanski broj, datum rođenja i spol, IP adresa, telefonski broj ili vaša e-mail adresa,...

Vaše osobne podatke prikupljamo prilikom rezervacije turističkih aranžmana / usluga ili osobno u poslovnici, putem call centra, web stranice, prilikom plaćanja usluga ili prilikom prijave za primanje e-novosti. Osobne podatke prikupljamo i prilikom posjete naše web stranice. Agencija NIKAL d.o.o. prikuplja slijedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime, adresa prebivališta ili adresa za dostavu, koju navodi klijent, e-mail adresa, telefonski broj, podaci o dobi i spolu, podaci o putnim ispravama kada su isti potrebni (broj putovnice, državljanstvo, datum isteka važenja i država izdavanja), podaci o vrsti plaćanja i eventualni drugi podaci o plaćanju, ako je potrebno;
 • podaci o eventualnim posebnim karakteristikama pojedinca (zdravstvene ili prehrambene, vezane npr. na alergije, vegetarijanstvo, …);
 • povijest putovanja i informacije o eventualnim dodatnim uslugama, poput osiguranja;
 • informacije o vašem korištenju naše web stranice ili aplikacije;
 • poruke koje razmjenjujete s nama, ili nam ih šaljete putem SMS-a, e-maila i telefonskih poziva.

 

IV. Svrha obrade vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u sljedeće svrhe:

1. izvršavanje ugovornih usluga i obveza: podatke koje nam dostavite koristimo za izvršavanje ugovornih usluga i obveza povezanih s vašim putovanjem, a to je:

 • potreba za komunikacijom povezanom s izvršenjem putovanja ili pružanjem pomoći na putu i ta komunikacija nije namijenjena reklamiranju ili poticanju prodaje i nije ju moguće isključiti;
 • provjera ili autorizacija plaćanja kreditnim i drugim platnim karticama: podatke o plaćanju koristimo u svrhu računovodstva, obračuna i revizije te otkrivanja i sprječavanja prijevara;
 • administrativni ili pravni ciljevi: podatke koristimo za statističku i marketinšku analizu, ankete klijenata, kontrolu kvalitete, održavanje i razvoj ili za rješavanje reklamacija ili zahtjeva klijenata;
 • nadzor na granicama, zračnim lukama…moguće je da ćemo morati proslijediti vaše podatke organima granične kontrole, konzularnim predstavništvima radi dobivanja ulaznih dozvola i slično;
 • sigurnost, zdravlje, administrativne mjere, sprječavanje ili otkrivanje kriminala i terorizma: vaše podatke možemo proslijediti državnim ili izvršnim organima radi ispunjenja zakonskih zahtjeva;
 • komuniciranje s klijentima: podatke koristimo radi jačanja odnosa s klijentima i poboljšanja naših usluga ili vašeg korisničkog iskustva;
 • u opsegu nužnom za provjeru autentičnosti i identifikaciju transakcija, NIKAL d.o.o. također obrađuje podatke u svrhu obračuna provizija zaposlenima i poslovnim partnerima koji prodaju usluge pojedincima, te definiranja njihove učinkovitosti i pripremu izvještaja i planiranje daljnjih prodajnih aktivnosti;
 • radi izvršenja ugovora o organizaciji putovanja ili drugih usluga koje je naručio pojedinac, NIKAL d.o.o. obrađuje sve za to potrebne podatke (ime, prezime, datum rođenja, adresa, mjesto, država, regija, telefonski broj, e-mail adresa, državljanstvo, broj osobne iskaznice i/ili broj putovnice,…).

2. ispunjavanja zakonskih obveza (na graničnoj kontroli ili carinskim zahtjevima) - NIKAL d.o.o. obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhu sklapanja, izvršenja, praćenja naplate i prekida ugovora o organizaciji putovanja, kao i drugih usluga. NIKAL d.o.o. također može proslijediti te podatke drugim poslovnim partnerima, policiji ili drugim nadležnim organima, ako to predviđa zakon. Iz važećeg zakonodavstva također mogu proizaći i druge svrhe obrade;

3. vaše osobne privole za obavještavanje o našoj ponudi (sudjelovanje u nagradnim igrama ili pretplata na e-novosti). U tom slučaju, obrada podataka temelji se na privoli koju NIKAL d.o.o. dobiva od pojedinca. Privola se može odnositi na primjerice obavještavanje o aktualnoj ponudi i uslugama, pripremu ponude prilagođene potrošačkim navikama pojedinca ili pružanje usluga s dodanom vrijednošću. Obavještavanje se provodi putem e-mail adrese i adrese za dostavu koje je pojedinac odabrao u privoli. Primanje e-novosti putem e-mail adrese može uključivati prosljeđivanje e-mail adrese vanjskom obrađivaču u svrhu dostave e-novosti.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može svoju privolu u bilo kojem trenutku povući ili promijeniti na isti način na koji je privola dana, ili na drugi način koji odredi NIKAL d.o.o., uz zadržavanje prava na identifikaciju klijenta. Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju privole, a ne na podatke čija se obrada provodi na temelju druge zakonite osnove. Važeća je posljednja dana privola pojedinca. Mogućnost povlačenja privole ne predstavlja pravo na odustajanje od poslovnog odnosa pojedinca s tvrtkom NIKAL d.o.o.. Privolu može dati i jedan od roditelja, skrbnik ili staratelj za maloljetno dijete koje prema važećem zakonodavstvu ne može samostalno dati privolu. Takva privola vrijedi dok jedan od roditelja, skrbnik ili staratelj ili dijete sam, kada prema važećem zakonodavstvu stekne to pravo, ne povuče ili promijeni.

4. radi zaštite vaših životnih interesa ili interesa druge osobe u hitnim slučajevima;

5. u skladu sa zakonitim interesom NIKAL d.o.o. (obavještavanje o aktualnoj ponudi, statistička i tržišna analiza, ankete klijenata, nadzor kvalitete, održavanje i razvoj ili za rješavanje reklamacija i zahtjeva klijenata), osim kada takvi interesi nadmašuju interese ili temeljna prava i slobode pojedinca na koje se odnose osobni podaci, zahtijevajući zaštitu osobnih podataka, posebno kada se podaci odnose na dijete.

Za potrebe izravnog marketinga može se bez privole oblikovati profil pojedinaca na temelju osnovnih informacija o odabranim proizvodima, kao što su vrsta ili karakteristike odabranog proizvoda. Pojedinac može uložiti prigovor na navedenu obradu sukladno 6. točki.

Na temelju zakonitog interesa NIKAL d.o.o. može kontaktirati pojedince radi poboljšanja usluga ili u svrhu utvrđivanja njihove zadovoljštine uslugama, čak i u slučajevima kada to nije nužno potrebno za izvršenje ugovora.

NIKAL d.o.o. ima zakoniti interes zadržati podatke do isteka zakonskog roka čuvanja, čuvati ih i dalje koristiti za analize i istraživanja u svrhu marketinga, poslovnog planiranja i slično.

 

V. Rok čuvanja podataka

Vaše podatke čuvat ćemo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade. Pri određivanju odgovarajućeg razdoblja čuvanja uzimamo u obzir opseg, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, svrhe obrade i mogućnost postizanja tih svrha drugim sredstvima. Pri određivanju rokova čuvanja također smo vezani nacionalnim zakonskim propisima o rokovima čuvanja određene vrste osobnih podataka (npr. Zakon o porezu na dodanu vrijednost i dr.).

Nakon isteka propisanog roka čuvanja ili kada vaši osobni podaci više nisu potrebni, sigurno ćemo ih izbrisati ili uništiti.

 

VI. Posredovanje podataka trećim osobama i posredovanje podataka u treće zemlje (zemlje koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora)

NIKAL d.o.o. može, ako je to u skladu s namjenom s kojom se osobni podaci obrađuju prema pravu EU i Republike Hrvatske, posredovati osobne podatke pojedincima:

 • fizičkim i pravnim osobama koje su ugovorni partneri NIKAL d.o.o. i koje za NIKAL d.o.o. obavljaju pojedinačne usluge s ciljem izvršavanja ugovornog odnosa između NIKAL d.o.o. i pojedinca (npr. partnerskim agencijama, hotelima, zračnim prijevoznicima, prijevoznicima itd.);
 • državnim organima trećih zemalja;
 • fizičkim i pravnim osobama koje su ugovorni partneri NIKAL d.o.o. i koje za NIKAL d.o.o. obavljaju zadatke obrade, kao što su na primjer priprema i slanje računa ili analitika podataka, održavanje i razvoj mreže i usluga, uključujući softver, kad te zadatke u potrebnom opsegu uključuju obradu osobnih podataka;
 • fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju usluge prodaje i marketinga za NIKAL d.o.o., uključujući oglašavanje i promociju prodaje slanjem kataloga s aktualnom ponudom putnih aranžmana ili surađuju s NIKAL d.o.o. na području marketinga i prodaje vlastitih usluga ili usluga trećih osoba.

Posredovanje podataka u treće zemlje osigurava se u skladu s zakonskim osnovama za iznošenje podataka u treće zemlje koje propisuje pravo EU i važeći propisi Republike Hrvatske.

 

VII. Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

NIKAL d.o.o. osigurava ostvarivanje prava pojedinaca u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. NIKAL d.o.o. može produljiti rok za ostvarivanje prava pojedinca najviše 60 dana. U slučaju produljenja roka, NIKAL d.o.o. pojedinca obavještava o tome u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima za kašnjenje.

NIKAL d.o.o. prihvaća zahtjeve u vezi s pravima pojedinaca na e-mail adresu info@nikal.hr ili poštom na adresu NIKAL d.o.o., Nadinska ulica 11, 10000 Zagreb.

Kada pojedinac, na kojeg se odnose osobni podaci, podnese zahtjev putem elektroničkih sredstava, informacije se osiguravaju putem elektroničkih sredstava.

Ako postoji opravdan sumnja u vezi s identitetom pojedinca koji podnosi zahtjev u vezi s nekim od svojih prava, NIKAL d.o.o. može zatražiti dodatne informacije potrebne za provjeru identiteta pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci.

Pojedinac ima pravo na jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u elektroničkom ili pisanom obliku, za dodatne kopije, NIKAL d.o.o. može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pripreme.

NIKAL d.o.o. omogućuje pojedincima sljedeća prava u vezi s obradom osobnih podataka:

1. Pravo na pristup podacima

Pojedinac čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo od tvrtke NIKAL d.o.o. dobiti potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci. U slučaju potvrdnog odgovora, ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima te dodatnim informacijama o obradi osobnih podataka, što uključuje:

 • svrhu obrade;
 • vrste osobnih podataka;
 • primatelje ili kategorije primatelja kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci;
 • ako je moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja;
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi s pojedincem na koje se osobni podaci odnose, ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi;
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca, sve dostupne informacije o njihovom izvoru.

Na zahtjev pojedinca, tvrtka NIKAL d.o.o. osigurava kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje zahtijeva pojedinac, tvrtka NIKAL d.o.o. može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove.

2. Pravo na ispravak

Osoba na koju se osobni podaci odnose ima pravo zahtijevati i postići da NIKAL d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke u vezi s njom.

3. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")

Osoba na koju se osobni podaci odnose ima pravo postići da NIKAL d.o.o. izbriše osobne podatke u vezi s njom. NIKAL d.o.o. ima obvezu izbrisati osobne podatke:

 • kada osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • kada pojedinac povuče privolu koja je osnova za obradu njegovih podataka, ali za obradu ne postoji druga pravna osnova;
 • kada pojedinac prigovara obradi na temelju legitimnog interesa, ali za tu obradu ne postoje prevlađujući legitimni razlozi;
 • kada pojedinac prigovara obradi u svrhu izravnog marketinga;
 • kada je potrebno izbrisati osobne podatke radi ispunjenja pravne obveze u skladu s pravom EU-a ili hrvatskim pravnim poretkom;
 • kada se radi o podacima koji su nepravilno prikupljeni od maloljetne osobe za korištenje usluga informatičkog društva, za koje sukladno važećem zakonodavstvu takvi podaci nedostupni.

4. Pravo na ograničenje obrade

Osoba na koju se osobni podaci odnose ima pravo zatražiti od NIKAL d.o.o. ograničenje obrade kada:

 • osporava točnost podataka, i to za razdoblje koje omogućava upravitelju da provjeri točnost osobnih podataka;
 • obrada više nije zakonita i osoba se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove uporabe;
 • NIKAL d.o.o. više ne treba osobne podatke za svrhu obrade, ali ih osoba na koju se osobni podaci odnose treba radi ostvarivanja, izvršavanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • je osoba uložila prigovor na obradu, sve dok se ne provjeri da li zakoniti razlozi upravitelja nadjačavaju nad razlozima osobe na koju se osobni podaci odnose.

5. Pravo na prenosivost podataka

Osoba na koju se osobni podaci odnose ima pravo primiti osobne podatke u vezi s njom koje je posjedovao NIKAL d.o.o., te pravo te podatke prenijeti drugom upravitelju.

6. Pravo na prigovor

Osoba na koju se osobni podaci odnose ima pravo prigovoriti obradi osobnih podataka u bilo kojem trenutku ako se ta obrada temelji na legitimnim interesima koje NIKAL d.o.o. ili treća strana nastoje ostvariti. U tom slučaju, NIKAL d.o.o. prestaje s obradom osobnih podataka te osobe, osim ako ne dokaže hitne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode osobe na koju se osobni podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

VIII. Pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka

Svaka osoba ima pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka. Osoba može eventualnu pritužbu poslati na e-mail adresu: info@nikal.hr ili poštom na adresu NIKAL d.o.o., Nadinska ulica 11, 10000 Zagreb. 

 

IX. Izmjena pravila o zaštiti osobnih podataka

Nikal d.o.o. redovito dopunjava ovu Politiku u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Politike dostupna na ovom mjestu. U slučaju značajne promjene sadržaja Politike koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

Zagreb, 05.07.2024.

Saša Barbir, direktor