Putna dokumentacija će biti poslana poštom na Vašu adresu koju ste nam dali prilikom rezervacije oko 10 dana prije polaska.